Quy định sử dụng dịch vụ

Là nội dung quy định sử dụng dịch vụ của SHE’S

Quy định sử dụng dịch vụ

Điều 1 Quy định chung

Mục 1 Mục đích

Quy định này nhằm mục đích thiết lập điều kiện sử dụng dịch vụ website của bệnh viện thẩm mỹ SHE’S (dưới đây gọi là bệnh viện) và các hạng mục cần thiết khác.

Mục 2 Hiệu lực của quy định và thay đổi

 • 1.

  Nội dung của quy định có hiệu lực từ khi thông báo cho người sử dụng.

 • 2.

  Bệnh viện trong quá trình hoạt động có thể thay đổi quy định khi có lý do quan trọng, quy định được thay đổi cũng phát sinh hiệu lực từ khi thông báo.

Mục 3 Mục không nằm trong quy định

 • 1.

  Những điều khoản không được nêu trong quy định này cũng được áp dụng theo điều khoản của luật pháp quy định.

Điều 2 Ký kết sử dụng dịch và cung cấp dịch vụ thông tin

Mục 4 Gia nhập hội viên

 • 1.

  Ký kết sử dụng được xây dựng trên sự đồng ý của công ty cho phép người dùng đăng ký sử dụng và nội dung quy định của người dùng.

 • 2.

  Người có nguyện vọng đăng ký hội viện và sử dụng dịch vụ phải cung cấp lý lịch cá nhân mà bên điều hành yêu cầu.

 • 3.

  Bên điều hành không chấp thuận các điều dưới đây về đăng ký ký kết sử dụng.

 • Sử dụng lý lịch cá nhân của người khác đăng ký

 • Điền thông tin giả khi đăng ký

 • Đăng ký với mục đích gây mất trật tự của dịch vụ thông tin

 • 4.

  Trường hợp hội viên thay đổi thông tin cơ bản, sử dụng mục thay đổi thôi tin để sửa trực tiếp hoặc gửi thư điện tử hoặc các phương pháp khác để thông báo với công ty về sự thay đổi thông tin.

Mục 5 Sử dụng dịch vụ thông tin

 • 1.

  Sử dụng dịch vụ theo nguyên tắc khía cạnh công việc và kỹ thuật của bệnh viện thẩm mỹ SHE’S liên tục 1 ngày 24 giờ, 1 năm 365 ngày.

 • 2.

  Thời gian sử dụng của điều 1 có thể bị ngừng theo quy định của công ty khi cần phải kiểm tra định kỳ.

 • 3.

  Mặc dù đăng ký hội viên nhưng trong quá trình sử dụng, có thể bị hạn chế sử dụng dịch vụ theo độ tuổi người dùng do yêu cầu của bên đăng ký quảng cáo hoặc dựa vào phán đoán về mặt đạo đức của người điều hành.

Mục 6 Cung cấp thông tin

Bệnh viện thẩm mỹ SHE’S có thể cung cấp các thông tin đa dạng về điều hành dịch vụ cho người dùng bằng các phương pháp như màn hình dịch vụ, website, thư điên tử hoặc thư viết tay.

Điều 3 Hủy sử dụng dịch vụ và hạn chế sử dụng

Mục 7 Đăng ký rời hội viên và hạn chế sử dụng

 • 1.

  Hội viên có thể yêu cầu rời bất cứ lúc nào và công ty sẽ xử lý rời hội viên ngay lập tức.

 • 2.

  Bệnh viện thẩm mỹ SHE’S có thể hủy tư cách hội viên và dừng dịch vụ sử dụng trong thời gian quy định đối với những hội viên trong trường hợp sau.

 • Vi phạm trật tự công cộng, đi ngược thuần phong mĩ tục

 • Khai báo thông tin giả khi đăng ký hội viên

 • Lấy cắp tài khoản và mật khẩu của người khác

 • Gây tổn hại danh tiếng và làm hại tới người khác

 • Đăng ký trùng lặp bằng tài khoản khác của cùng một người dùng

 • Gây trở ngại cho việc sử dụng dịch vụ lành mạnh

 • Vi phạm luật liên quan khác hoặc điều kiện sử dụng quy định của công ty

 • Trả lời hoặc sử dụng SW phạm pháp

Mục 8 Bài đăng của người dùng

Bệnh viện thẩm mỹ SHE’S sau khi cân nhắc có thể xóa mà không cần thông báo trước bài đăng hoặc nội dụng dịch vụ đăng ký của người dùng trong những trường hợp sau.

 • 1.

  Phỉ báng người khác hoặc người thứ 3, nội dung gây tổn hại danh dự vu khống

 • 2.

  Vi phạm trật tự công cộng, đi ngược thuần phong mĩ tục

 • 3.

  Xâm hại quyền sáng tác hoặc quyền khác của dịch vụ trên

 • 4.

  Vi phạm luật liên quan khác hoặc điều kiện sử dụng quy định của công ty

Điều4 Nghĩa vụ

Mục 9 Bảo hộ thông tin cá nhân

 • 1.

  Trường hợp vi phạm luật liên quan khác hoặc quy định của công ty

 • Họ tên

 • Ngày tháng năm sinh

 • Giới tính

 • ID đăng nhập

 • Địa chỉ (Địa điểm thường đến)

 • Số điện thoại

 • Địa chỉ

 • Email

 • 2.

  Khi công ty thu nhận thông tin cá nhân của hội viên, bắt buộc phải nhận được đồng ý của hội viên đó

 • 3.

  Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về gây tổn hại cho hội viên nếu cung cấp thông tin của hội viên đó cho người thứ 3 khi chưa được sự cho phép. Tuy nhiên trường hợp ngoại lệ như sau

 • Với mục đích lập thống kê không để lộ danh tính cá nhân, tài liệu quảng cáo, nghiên cứu học thuật…, khi có yêu cầu từ cơ quan quốc gia lên quan dựa trên pháp luật như luật viễn thông.

 • Thông báo cho công ty vận chuyển để chuyển quà tặng khi trúng thưởng

 • 4.

  Trong trường hợp công ty phải được sự đồng ý của người dùng theo mục 3, nhất định phải thông báo trước những hạng mực quy định trong mục 3 điều 16 luật liên quan đến phát triển sử dụng mạng viễn thông như thân thế người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân (nơi cư trú, họ tên, số điện thoại, mục đích thu thập thông tin và mục đích sử dụng, những mục liên quan cung cấp thông tin cho người thứ 3 (người nhận, mục đích cung cấp, nội dung thông tin cung cấp), khách hàng có thể rút lại sự đồng ý trên bất cứ lúc nào

 • Người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân bệnh viện thẩm mỹ SHE’S Hong So Yeon (051.678.4214/shesps@naver.com)

Mục 10 Nghĩa vụ của công ty

 • 1.

  Công phải phải kích hoạt sử dụng dịch vụ mà người dùng đã đăng ký nếu không có lý do đặc biệt khác

 • 2.

  Công ty có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ thường xuyên, ổn định theo quy định

 • 3.

  Công ty có nghĩa vụ không được cung cấp, để lộ thông tin cá nhân của người dùng khi chưa được cho phép. Tuy nhiên

 • 4.

  Trường hợp công nhận ý kiến hoặc bất mãn của người dùng nêu ra là chính đáng, công ty phải giao phó trách nhiệm xử lý cho nhân viên phụ trách.

Mục 11 Nghĩa vụ của người dùng

 • 1.

  Trách nhiệm quản lý tài khoản và mật khẩu thuộc về người dùng

 • 2.

  Phải thông báo ngay cho công ty nếu tài khoản người dùng bị đánh cắp.

 • 3.

  Người dùng phải tuân thủ những điều khoản theo quy định và pháp luật liên quan.

Mục 12 Thu hồi quyền sáng tạo và hạn chế sử dụng

 • 1.

  Những đăng do bệnh viện viết ra thuộc quyền sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ của bệnh viện.

 • 2.

  Người dùng không được phép sử dụng thông tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bệnh viện để sao chép, truyền tin, xuất bản, phát tán, chuyển phát với mục đích lợi nhuận hoặc cung cấp cho bên thứ 3.

· Quy định bổ sung (04.10.2013) được áp dụng kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2013 và được thay thế quy định cũ