Đặt lịch

Chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình

Chính sách sử dụng thông tin cá nhân

					Chính sách xử lý thông tin cá nhân này là nội dung liên quan đến việc bảo mật và việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của bệnh viện thẩm mỹ shes nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của những khách hàng sử dụng trang web của bệnh viện thẩm mỹ shes.

					Bệnh viện thẩm mỹ Shes (sau đây gọi là ‘Bệnh viện chúng tôi’) rất coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và tuân thủ 『Luật bảo vệ thông tin cá nhân』. Thông qua chính sách xử lý thông tin cá nhân của bệnh viện chúng tôi, chúng tôi xin thông báo về các mục đích và phương pháp sử dụng thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cùng với các biện pháp nào đang được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân.

					Trình tự của Chính sách xử lý thông tin cá nhân như sau.
					Điều 1
					Các hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập

					Điều 2
					Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

					Điều 3
					Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

					Điều 4
					Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân

					Điều 5
					Cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân

					Điều 6
					Ủy thác xử lý thông tin cá nhân đã thu thập

					Điều 7
					Quyền của người dùng và người đại diện hợp pháp, Cách thực hiện

					Điều 8
					Cách rút lại sự đồng ý/ rút khỏi tư cách hội viên

					Điều 9
					Các hạng mục liên quan đến việc cài đặt / vận hành và từ chối các thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động

					Điều 10
					Người phụ trách quản lý thông tin cá nhân

					Điều 11
					Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

					Điều 12
					Nghĩa vụ thông báo theo các thay đổi chính sách

					Điều 1 Các hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập
					Bệnh viện chúng tôi chỉ thu thập lượng thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết để sử dụng dịch vụ khi gia nhập hội viên. Để quý khách có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi, có những hạng mục bắt buộc và tùy chọn khi gia nhập hội viên, nhưng không hạn chế việc sử dụng dịch vụ ngay cả khi quý khách không nhập các mục tùy chọn như là có nhận mail hay không.

					[Thông tin phiếu điều trị]

					① Các mục thu thập : Họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, hồ sơ điều trị

					② Thông tin sức khỏe : Thông tin sức khỏe được đội ngũ y bác sỹ cho là cần thiết để cung cấp dịch vụ điều trị như tiền sử bệnh tật, tiền sử phẫu thuật, tiền sử gia đình, v.v.

					※ Theo luật y tế, thông tin nhận dạng đặc trưng và thông tin phiếu điều trị phải được lưu giữ mang tính bắt buộc. (Chúng tôi không nhận đồng ý riêng cho việc thu thập thông tin phiếu điều trị.)

					[Các mục cần thu thập khi gia nhập hội viên trên trang chủ]

					① Các mục thu thập : Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ID đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại thường, địa chỉ, số điện thoại di động, email, hồ sơ sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, Cookie, thông tin IP truy cập

					② Các thông tin sau có thể được tạo ra và thu thập tự động trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc quá trình xử lý cung cấp dịch vụ: Hồ sơ sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, Cookie, thông tin IP truy cập

					[Cách thu thập thông tin cá nhân]

					Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân theo cách sau.

					① Trang chủ (gia nhập hội viên, tư vấn trực tuyến, đặt lịch hẹn điều trị), dạng văn bản, fax, điện thoại, email, tư vấn trên điện thoại di động

					Điều 2: Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
					Bệnh viện chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho các mục đích như sau. Mọi thông tin do người dùng cung cấp sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích cần thiết cho các mục đích sử dụng sau đây và sẽ yêu cầu sự đồng ý trước nếu thay đổi mục đích sử dụng.

					[Thông tin điều trị]

					① Cung cấp các dịch vụ y tế để chẩn đoán và điều trị, và các dịch vụ như lập hóa đơn, thanh toán và hoàn tiền v.v….

					② Các mục về thông tin sức khỏe : Sử dụng các tài liệu tham khảo để cung cấp dịch vụ suôn sẻ khi tư vấn và điều trị

					[Thông tin hội viên trên trang chủ]

					① Thông tin bắt buộc : Cung cấp dịch vụ tư vấn điều trị, đặt hẹn điều trị, xác nhận đặt hẹn và dịch vụ cho hệ thống hội viên thông qua trang chủ

					② Thông tin tùy chọn : Gửi tin tức và thông báo phòng khám qua MMS, SMS, SNS, email, hướng dẫn thông tin về bệnh, điều tra khảo sát và đảm bảo các kênh liên lạc thông suốt để xử lý khiếu nại, v.v…

					Điều 3 Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
					Bệnh viện chúng tôi sẽ hủy thông tin cá nhân của quý khách ngay lập tức khi mục đích thu thập hoặc mục đích nhận cung cấp thông tin cá nhân đã đạt được.

					[Thông tin điều trị]

					① Được lưu giữ theo các tiêu chuẩn lưu giữ hồ sơ điều trị được ghi rõ trong Luật y tế.

					[Thông tin hội viên trên trang chủ]

					① Mặc dù quý khách rút khỏi gia nhập hội viên hoặc bị khai trừ khỏi tư cách hội viên nhưng, ngay cả khi mục đích thu thập hoặc mục đích nhận cung cấp thông tin đã đạt được, thông tin cá nhân của quý khách vẫn có thể được lưu giữ nếu cần bảo quản theo quy định của pháp luật như Luật Thương mại.

					② Hồ sơ về khiếu nại của người tiêu dùng hoặc xử lý tranh chấp: 3 năm (Luật về bảo vệ người tiêu dùng trong Thương mại điện tử, v.v.)

					③ Hồ sơ về thu thập / xử lý và sử dụng thông tin tín dụng: 3 năm (Luật về sử dụng và bảo vệ thông tin tín dụng)

					④ Hồ sơ về xác thực bản thân: 6 tháng (Luật về khuyến khích sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo vệ thông tin, v.v.)

					⑤ Hồ sơ về việc ghé đến bệnh viện : 3 tháng (Luật bảo vệ bí mật thông tin)

					Điếu 4 Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân
					Bệnh viện chúng tôi hủy thông tin ngay sau khi đạt được 『Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân』. Quy trình và phương pháp hủy thông tin như sau.

					[Quy trình và phương pháp hủy]

					① Quy trình hủy: Thông tin do người dùng nhập để gia nhập hội viên, v.v., sẽ bị hủy ngay lập tức theo phương pháp hủy sau khi đã đạt được mục đích.

					② Phương pháp hủy: Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng file điện tử sẽ bị xóa bằng phương pháp kỹ thuật không thể tái tạo bản ghi. Thông tin cá nhân được in trên giấy sẽ bị hủy bằng cách cắt nhỏ bằng máy cắt giấy hoặc thiêu hủy.

					Điều 5 Cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân
					Bệnh viện tuyệt ðối không sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho doanh nghiệp khác vượt ngoài quy ðịnh về đích sử dụng thông tin và thu nhận thông tin cá nhân, khi không ðược sự ðồng ý của khách hàng hoặc nằm ngoài quy ðịnh pháp luật.

					1. Ðệ trình hồ sơ điều trị ðể yêu cầu thanh toán chi phí lương dưỡng lão cho ban thẩm ðịnh bảo hiểm y tế

					2. Chế tác thành tài liệu mà không thể nhận biết ðược ðặc điểm cá nhân và ðệ trình trong trường hợp cần thiết phục vụ thông kê hoặc nghiên cứu khoa học

					3. Ðệ trình trong trường hợp yêu cầu của cơ quan điều tra theo trình tự và phương pháp quy ðịnh của pháp luật

					Điều 6 Ủy thác xử lý thông tin cá nhân đã thu thập
					Bệnh viện chúng tôi đang ủy thác thông tin cá nhân để thực hiện dịch vụ như sau, và theo luật và quy định liên quan, chúng tôi quy định những nội dung cần thiết để thông tin cá nhân có thể được quản lý an toàn khi hợp đồng ủy thác.

					Nội dung ủy thác và cơ quan xử lý ủy thác thông tin cá nhân của phòng khám chúng tôi như sau.

					Công ty nhận ủy thác : FIX
					Nội dung công việc ủy thác : Quản lý trang web và hệ thống
					Các mục thông tin cá nhân đã ủy thác : Tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v.
					Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân : Cho đến khi hợp đồng ủy thác kết thúc

					Điều 7 Quyền của người dùng và người đại diện hợp pháp, Cách thực hiện
					Gia nhập hội viên cho trẻ dưới 14 tuổi (sau đây gọi là "trẻ em") được thực hiện thông qua một mẫu riêng được viết bằng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu cho trẻ em và luôn yêu cầu sự đồng ý của người đại diện hợp pháp khi thu thập thông tin cá nhân. Để nhận được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp, phòng khám chúng tôi thu thập các thông tin tối thiểu từ trẻ em như họ tên và số liên hệ của người đại diện hợp pháp và được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp theo phương thức được quy định trong Chính sách xử lý thông tin cá nhân. Người đại diện hợp pháp của trẻ có thể yêu cầu xem, sửa chữa và xóa bỏ thông tin cá nhân của trẻ. Trong trường hợp muốn xem, sửa chữa, xóa bỏ thông tin cá nhân của trẻ em, hãy nhấp vào Chỉnh sửa thông tin Hội viên và sau khi thực hiện thủ tục xác minh người đại diện hợp pháp, người đại diện hợp pháp trực tiếp đọc, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của trẻ hoặc liên hệ với người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân qua văn bản, điện thoại hoặc fax, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết. Bệnh viện chúng tôi không cung cấp hay chia sẻ thông tin về trẻ em cho bên thứ ba và trong trường hợp người đại diện hợp pháp yêu cầu sửa lỗi thông tin cá nhân đã thu thập được từ trẻ em thì việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân tương ứng bị cấm cho đến khi điều chỉnh lỗi đó.

					※ Thông tin cá nhân bắt buộc phải lưu giữ theo luật thì không thể sửa đổi hoặc xóa trong thời gian lưu giữ ngay cả khi được yêu cầu.

					Điều 8 Cách rút lại sự đồng ý/ rút khỏi tư cách hội viên
					Khi đăng ký làm hội viên, quý khách có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với nội dung đã đồng ý cho việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân bất cứ lúc nào. Để rút khỏi tư cách hội viên, hãy nhấp vào 『Rút khỏi hội viên』 ở phần Trang của tôi trên trang chủ bệnh viện, thực hiện thủ tục xác minh bản thân, sau đó trực tiếp rút khỏi tư cách hội viên hoặc liên hệ với người phụ trách quản lý thông tin cá nhân bằng văn bản, điện thoại hoặc fax, các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện, như là thông tin cá nhân của quý khách sẽ bị hủy ngay lập tức.

					Điều 9 Các hạng mục liên quan đến việc cài đặt / vận hành và từ chối các thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động
					Bệnh viện chúng tôi vận hành các cookie thường xuyên lưu trữ và tìm kiếm thông tin của quý khách. Cookie là các file văn bản rất nhỏ được máy chủ dùng để vận hành trang web của chúng tôi, được gửi đến trình duyệt của quý khách và được lưu trữ trên đĩa cứng máy tính của quý khách. Bệnh viện chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau. Quý khách có quyền tùy chọn về việc cài đặt cookie. Do đó, quý khách có thể cho phép tất cả cookie bằng cách đặt các lựa chọn trong trình duyệt web của mình, hoặc xác nhận mỗi khi cookie được lưu, nếu không thì có thể từ chối lưu tất cả các cookie. Trường hợp hội viên từ chối cài đặt cookie, sẽ có khó khăn trong việc cung cấp một số dịch vụ.

					Điều 10: Người phụ trách quản lý thông tin cá nhân
					Để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, bệnh viện chúng tôi có người phụ trách quản lý thông tin cá nhân như sau.

					[Người phụ trách quản lý thông tin cá nhân]

					① Tên : Hong Soyeon

					② Chức vụ : Trưởng nhóm biên tập viên bệnh viện thẩm mỹ SHE’S

					③ Trực thuộc : bệnh viện thẩm mỹ SHE’S

					④ Số điện thoại : 051.710.0788

					⑤ Email : shesps@naver.com

					Điều 11 Các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
					Bệnh viện chúng tôi đang chuẩn bị nhiều thiết bị bảo mật như một biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Tất cả thông tin do người dùng gửi được lưu trữ/ quản lý an toàn trong hệ thống bảo mật được bảo vệ bởi thiết bị tường lửa. Ngoài ra, như một biện pháp quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi đã chuẩn bị các quy trình cần thiết để truy cập và quản lý thông tin cá nhân của người dùng, đồng thời tiếp tục thực hiện đào tạo về bảo mật và hạn chế đến mức tối thiểu số người xử lý thông tin cá nhân của người dùng. Hơn nữa, chúng tôi sẽ chỉ định người dùng của hệ thống xử lý thông tin cá nhân rồi cấp mã số bí mật người dùng và đổi mới nó định kỳ.

					Điều 12 Nghĩa vụ thông báo theo các thay đổi chính sách
					Chính sách xử lý thông tin cá nhân này được ban hành vào ngày 04 tháng 10 năm 2013 và trong trường hợp bổ sung, xóa và sửa đổi nội dung do những thay đổi về luật, chính sách hoặc công nghệ bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo lý do và nội dung thay đổi thông qua trang chủ phòng khám ít nhất 7 ngày trước khi việc thay đổi Chính sách xử lý thông tin cá nhân được thực hiện.

					Ngày công bố : 04/10/2013 / Ngày thi hành: 04/10/2013

					Chính sách quản lý / vận hành máy móc thiết bị xử lý thông tin hình ảnh

					Điều 1 Cơ sở lắp đặt và mục đích lắp đặt của máy móc thiết bị xử lý thông tin hình ảnh
					Bệnh viện chúng tôi cài đặt và vận hành máy móc thiết bị xử lý thông tin hình ảnh cho các mục đích sau theo Điều 25, Khoản 1 của Luật bảo vệ thông tin cá nhân.

					1. An toàn thiết bị và phòng chống cháy nổ

					2. Phòng chống tội phạm vì sự an toàn của khách hàng

					Điều 2 Số lượng lắp đặt, vị trí lắp đặt và phạm vi ghi hình
					Bệnh viện chúng tôi đang ủy thác thông tin cá nhân để thực hiện dịch vụ như sau, và theo luật và quy định liên quan, chúng tôi quy định những nội dung cần thiết để thông tin cá nhân có thể được quản lý an toàn khi hợp đồng ủy thác.
					Nội dung ủy thác và cơ quan xử lý ủy thác thông tin cá nhân của phòng khám chúng tôi như sau.

					1. Số lượng lắp đặt : 12 cái

					2. Vị trí lắp đặt và phạm vi ghi hình : phòng chờ, hành lang, phòng tư vấn, lối vào, hành lang lối vào

					Điều 3 Người phụ trách quản lý và người có quyền truy cập
					Để bảo vệ thông tin hình ảnh của quý khách và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin hình ảnh cá nhân, bệnh viện chúng tôi có người phụ trách bảo vệ thông tin hình ảnh cá nhân như sau.

					Vai trò : Người phụ trách quản lý
					Tên : Hong Soyeon
					Chức vụ : Trưởng nhóm
					Trực thuộc : Nhóm kế hoạch PR
					Số liên lạc : 051.710.0788

					Điều 3 Người phụ trách quản lý và người có quyền truy cập
					Điều 4 Thời gian ghi hình, thời gian lưu trữ, vị trí lưu trữ và phương pháp xử lý thông tin hình ảnh
					1. Thời gian ghi hình : 24 tiếng

					2. Thời gian lưu trữ : 30 ngày kể từ ngày ghi hình

					3. Nơi lưu trữ : Phòng máy chủ bệnh viện

					※ Phương pháp xử lý : Ghi chép và quản lý nội dung liên quan đến các yêu cầu như là xem, tiêu hủy, cung cấp cho bên thứ 3, sử dụng ngoài mục đích của thông tin hình ảnh cá nhân v.v…, xóa vĩnh viễn theo cách không thể khôi phục khi hết thời hạn lưu trữ (trường hợp là bản in thì bị thiêu hủy hoặc cắt nhỏ).

					Điều 5 Nội dung liên quan đến việc ủy thác lắp đặt và quản lý máy móc thiết bị xử lý thông tin hình ảnh
					Bệnh viện chúng tôi đang ủy thác lắp đặt và quản lý các máy móc thiết bị xử lý thông tin hình ảnh như sau và quy định các nội dung cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân có thể được quản lý an toàn khi làm hợp đồng ủy thác theo quy định của pháp luật liên quan.

					1. Công ty nhận ủy thác : S-1

					2. Người phụ trách : Bae Taewon

					3. Số liên hệ : 1588-3112

					Điều 6 Nội dung về cách thức và nơi kiểm tra thông tin hình ảnh cá nhân
					1. Cách kiểm tra : Quý khách có thể kiểm tra bằng cách liên hệ trước với người phụ trách quản lý thông tin hình ảnh rồi ghé đến bệnh viện chúng tôi.

					2. Phòng máy chủ bệnh viện

					Điều 7 Biện pháp đối với yêu cầu xem thông tin hình ảnh của chủ thể thông tin
					Trường hợp quý khách muốn xem hoặc xác minh sự tồn tại, xóa thông tin hình ảnh cá nhân, có thể yêu cầu với người điều hành máy móc thiết bị xử lý thông tin hình ảnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nó được giới hạn đối với thông tin hình ảnh cá nhân mà quý khách đã quay chụp và thông tin hình ảnh cá nhân rõ ràng cần thiết vì lợi ích về tính mạng, thân thể và tài sản của chủ thể thông tin. Bệnh viện chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết ngay lập tức nếu có yêu cầu xem hoặc xác minh sự tồn tại, xóa thông tin hình ảnh cá nhân.

					Điều 8 Biện pháp đảm bảo an toàn thông tin hình ảnh
					Thông tin hình ảnh do phòng khám chúng tôi xử lý được quản lý an toàn thông qua mật khẩu và các biện pháp. Ngoài ra, như một biện pháp quản lý để bảo vệ thông tin hình ảnh cá nhân, bệnh viện chúng tôi cung cấp các quyền truy cập khác nhau đối với thông tin cá nhân và để ngăn chặn việc giả mạo hoặc làm giả thông tin hình ảnh cá nhân, ngày và giờ tạo ra thông tin hình ảnh cá nhân, mục đích xem, người xem, ngày giờ xem khi xem thông tin v.v… đều được ghi lại và quản lý. Hơn nữa, một thiết bị khóa được cài đặt để lưu trữ mang tính vật lý về an toàn thông tin hình ảnh cá nhân.

					Điều 9 Nội dung liên quan đến những thay đổi của Chính sách xử lý thông tin cá nhân
					Chính sách quản lý và vận hành máy móc thiết bị xử lý thông tin hình ảnh này được ban hành vào ngày 04 tháng 10 năm 2013 và trong trường hợp bổ sung, xóa và sửa đổi nội dung do những thay đổi về luật, chính sách hoặc công nghệ bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo lý do và nội dung thay đổi thông qua trang chủ hoặc các bản thông báo trong phòng khám ít nhất 7 ngày trước khi việc thay đổi Chính sách được thực hiện.

					Ngày công bố : 04/10/2013 / Ngày thi hành: 04/10/2013
			 	

* . Thời gian đăng ký có thể bị thay đổi do hoàn cảnh bệnh viện. Nếu bạn để lại ngày đặt lịch mong muốn, người phụ trách sẽ điện thoại xác nhận.

Họ tên *
Mật khẩu *   Kết hợp chữ và số 6~20 ký tự / Không thể sử dụng 4 chữ giống nhau liên tiếp
Xác nhận mật khẩu *   Kết hợp chữ và số 6~20 ký tự / Không thể sử dụng 4 chữ giống nhau liên tiếp
Số liên lạc * When confirming a reservation, you can inquire to the contact number.
E-mail @
Phân loại điều trị *
Ngày hẹn *
Nội dung *