Dẫn đầu duy trì khách quốc tế

Cơ quan dẫn đầu duy trì khách quốc tế trong thời gian dài

SIGNATURE 02

Cơ sở y tế dẫn đầu trong duy trì khách quốc tế do thành phố Busan chỉ định.

Bệnh viện bắt đầu đón tiếp khách quốc tế từ năm 2008. Bắt đầu từ những vị khách Nhật Bản. Nhìn lại chúng tôi thấy mình còn có nhiều thiếu xót nhưng cũng có những điểm đặc biệt.

SHE’S bắt đầu duy trì khách quốc tế bằng việc xậy dựng đội ngũ thông dịch viên trong bệnh viện. Chúng tôi cho rằng nhân viên đón tiếp khách hàng là một vị trí quan trọng vì vậy đã bố trí từ nhân lực.

Nhân viên trực tiếp thực hiện các nội dung thông tin bệnh viện trên mạng online. SHE’S không lệ thuộc vào công ty trung gian mà trực tiếp duy trì quản lý khách hàng.

Hiện nay dịch vụ điều trị cho khách quốc tế ngày càng trở nên thuận tiện như phục vụ khách nội địa. Chúng tôi xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng, phản ánh cả tinh thần văn hóa vào dịch vụ điều trị. Năm 2017 có 823 khách, năm 2018 có 1595 khách và năm 2019 có 2393 khách quốc tế với 4031 lượt điều trị.

Trong tương lai chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khách quốc tế không gặp bất cứ khó khăn trong điều trị tại bệnh viện. Với tư cách là cơ sở y tế tiêu chuẩn duy trì khách quốc tế, chúng tôi sẽ ngày càng xây dựng nền móng vững chắc hơn nữa.

* Ngày viết : 2020.07.20