Nét riêng biệt

Bệnh viện thẩm mỹ SHE’S, địa chỉ tin cậy và thoải mái lựa chọn

Nét riêng biệt 1

Tấm lòng
của nghệ nhân

Bệnh viện thẩm mỹ SHE’S là cơ quan y tế chuyên môn
phẫu thuật thẩm mỹ vận hành 23 năm tại đường
Gwuangbokro Busan.

View
Nét riêng biệt 2

Dẫn đầu duy trì
khách quốc tế

Bệnh viện thẩm mỹ SHE’S
được tuyển chọn là cơ sở y tế dẫn đầu trong
duy trì khách quốc tế ở Busan năm 2020-25.

View
Nét riêng biệt 3

Dịch vụ
chăm sóc
khách quốc tế

Bệnh viện thẩm mỹ SHE’S
chuẩn bị các dịch vụ đặc biệt dành
cho khách quốc tế.

View
Nét riêng biệt 4

Dịch vụ
chăm sóc
trọn gói

Tất cả các dịch vụ làm đẹp chất lượng cao
như phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm làm đẹp,
bắn laser, chăm sóc da tại một địa điểm.

View
Nét riêng biệt 5

Phòng khám
minh bạch

Xây dựng niềm tin bằng chính
sách kinh doanh minh bạch,
Dựa trên nguyên tắc công khai mọi chi phí,
áp dụng đồng đều chi phí cho tất cả mọi người và cả
khách quốc tế.

View
Nét riêng biệt 6

Trang thiết
bị cao cấp,
thoải mái

Cố gắng hết sức vì con người, dịch vụ và không gian.

View

* Ngày viết : 2022.11.08